• ورود اعضا
  • ثبت نام
  • پیگیری
  • استرداد
  • 051 - 38331291
عمارت عالی قاپو اصفهان

عمارت عالی‌قاپوی اصفهان که در دوره صفویه «دولت‌خانه مبارکه نقش‌جهان» و «قصر دولت‌خانه» نام داشت، در سمت غربی میدان نقش‌جهان و روبروی مسجد شیخ لطف‌الله واقع شده است


عمارت عالی‌قاپوی اصفهان که در دوره صفویه «دولت‌خانه مبارکه نقش‌جهان» و «قصر دولت‌خانه» نام داشت، در سمت غربی میدان نقش‌جهان و روبروی مسجد شیخ لطف‌الله واقع شده است. کاخ عالی‌قاپو شامل سه‌ طبقه است که هر طبقه آن جدا از دو طبقه اطاق است. بدین ترتیب این بنا در واقع شش طبقه محسوب می‌شود و چون از بام طبقه آخر می‌توان تمام منظره شهر را دید، آن را نیز یک طبقه بحساب آورده اند و عالی‌قاپو را هفت طبقه می‌دانند. همچنین بنای عالی‌قاپو با ارتفاعی حدود ۳۶ متر تا کف بازار بلندترین عمارت چند طبقه (تا چند دهه اخیر) در شهر اصفهان بوده ‌است. از جمله نکات جالب‌توجه عمارت می‌توان به مینیاتور‌هایی از هنرمندان مشهور صفوی و گچبری‌های اتاق موسیقی اشاره کرد. با ارزش بالای تاریخی و معماری، این بنا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و به‌عنوان بخشی از میدان نقش جهان، در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داردپادنا گشت